+421 903 298 028 mwdias.sk@mwdias.com

Video prezentácia firmy

Kontrola kvality


Účinné riadenie kvality je prvoradým predpokladom pri poskytovaní našich služieb. V spoločnosti MW-DIAS je nastavený prepracovaný systém kontroly kvality upratovania jednotlivých  zákaziek, ktorý umožňuje u vykonávaných upratovacích služieb zotrvalo dosahovať a prekračovať vysokou úroveň kvality, porovnávanou s nastavenými parametrami zákazky a kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti (KPI).

Kontrola kvality upratovania je vykonávaná na všetkých našich zákazkách ako štandardná  súčasť interných procesov v niekoľkých stupňoch tak, aby bola zaistená spätná kontrola nastavenia a prípadná nutná korekcia jednotlivých firemných technologických postupov. Výstupy môžu byť na základe zmluvných záväzkov plynúcich zo servisnej zmluvy poskytnuté klientovi, čo mu umožňuje plnú kontrolu nad vykonávanými servisnými činnosťami.

Model kontroly kvality MW-DIAS, a.s. je vystavaný tak, aby bol použiteľný u zákaziek rôzneho rozsahu a typu, naprieč priemyslovými, zdravotníckymi i inými odvetviami.

Zaujíma Vás pre koho pracujeme? Napíšte si o referenčný list.

Upozornenie