+421 903 298 028 mwdias.sk@mwdias.com

Video prezentácia firmy

Certifikácia

Spoločnosť MW-DIAS SK, s.r.o. zaviedla za účelom zvyšovania kvality poskytovaných služieb integrovaný systém riadenia, ktorý je doložený nižše uvedenými certifikátmi: 

EN ISO 9001

  • Certifikát, potvrdzujúci, že naša spoločnosť zaviedla a používá systém managmentu kvality v odbore poskytovania upratovacích a strážnych služieb.

9001.pdf

EN ISO 14001

  • Certifikát, potvrdzujúcí, že naša spoločnosť zaviedla a používá systém environmentálneho managmentu v odbore poskytovania upratovacích a strážnych služieb.

14001.pdf

ISO 45001

  • Certifikát, potvrdzujúci, že naša spoločnosť zaviedla a používá systém managmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v odbore poskytovania upratovacích a strážnych služieb.

45001.pdf


Zaujíma Vás pre koho pracujeme? Napíšte si o referenčný list.

Upozornenie