+421 903 298 028 mwdias.sk@mwdias.com

Video prezentace firmy

Spracovanie upratovacieho projektu

Spracovanie upratovacieho projektu

Rajonizácia upratovaných plôch a vytvorenie štandardov upratovania spolu s potrebnou objektovou dokumentáciou umožní klientom detailnú možnosť kontroly výdajov za upratovacie práce.

  • Pri tvorbe upratovacieho projektu úzko spolupracujeme s klientom. Jedine takto môžeme dosiahnuť toho, že sú upratovacie práce kvalitné, efektívne a presne zodpovedajú potrebám klienta.
  • presné spracovanie a nacenenie konkrétnych upratovaných plôch bez ohľadu na veľkosť areálov alebo budov
  • vypracovanie štandardov upratovania pre jednotlivé typy upratovaných plôch a priestorov
  • presné pomenovanie upratovaných plôch, voľba spôsobu ich upratania a jeho technické zabezpečenie
  • zavedenie objektovej dokumentácie, do ktorej je zaznamenaný popis jednotlivých upratovaných plôch, spôsob ich čistenia, technické vybavenie, rajonizácia a pod.
  • možnosť projekt pružne upravovať, doplňovať a meniť

Zaujíma Vás pre koho pracujeme? Napíšte si o referenčný list.

Varovanie