+421 903 298 028 mwdias.sk@mwdias.com

Video prezentácia firmy

Priemysel

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam sme sa stali špecialistami na výkon upratovacích prác v náročných podmienkach priemyslových  podnikov. Pravidelne zabezpečujeme upratovanie pre cca 200 zákazníkov z oblasti priemyselnej  výroby, vrátane upratovania výrobných automobilových závodov, lakovní a náročných  prevádzok.

VÝROBA

 • pravidelné upratovanie výrobných hál, logistických a skladových priestorov
 • pravidelné upratovanie spoločných priestorov, šatní,  sociálnych  zariadení, ktoré sú súčasťou výrobných hál a pod.
 • strojné čistenie výrobných hál a priestorov
 • čistenie výrobných liniek a dopravníkov
 • technické čistenie lakovní a lakovacích liniek
 • pravidelné upratovanie veľmi čistých/sterilných priestorov (vývojové centrá, montážné linky automobilov a pod.)
 • čistenie a odmasťovanie priemyselných podláh
 • dodávky a doplňovanie hygienických a toaletných potrieb
 • špeciálne upratovacie činnosti podľa požiadaviek zákazníka (upratovanie vonkajších priestorov, odpratávanie snehu a pod.)

ADMINISTRATÍVA

Súčasťou priemyslových areálov a výrobných závodov sú i administratívne  budovy a iné kancelárske priestory. V rámci komplexných upratovacích  služieb zabezpečujeme našim zákazníkom z oblasti priemyslu aj upratovanie administrativnych budov a kancelárií.

 • pravidelné denné čistenie kancelárskych budov
 • pravidelné denné upratovanie chodieb, spoločných priestorov a sociálnych zariadení
 • kompletný denný servis
 • umývanie okien a iných presklených plôch
 • čistenie kobercov, nábytku a žalúzií
 • strojové umývanie a čistenie podláh
 • renováciu a impregnáciu podlahovej krytiny
 • dodávky a doplňovanie hygienických a toaletných potrieb

VONKAJŠIE UPRATOVANIE 

V rámci upratovania priemyslových areálov poskytujeme aj upratovanie vonkajších  priestorov, letnú a zimnú údržbu a to všetko v areáloch o veľkosti niekoľko desiatok tisíc m2.

 • upratovanie, čistenie vonkajších plôch a komunikácií
 • údržba zelene
 • služby záhradnej architektúry
 • zimná údržba vonkajších plôch, odpratávanie snehu, strojné i ručné a posyp komunikácií

Lakovne

KOMPLEXNÉ  TECHNICKÉ ČISTENIE LAKOVNÍ:

Analýzy,  rozbory, poradenský servis

 • zistenie zdrojov prašnosti a ich rozbor
 • asistencia pri hľadaní príčin nesprávneho prúdenia vzduchu (air balance)
 • meranie prašnosti v lakovacej kabíne, určenie pôvodu a zloženia častíc (podľa určenej kategorizácie)
 • chemické a fyzikálne analýzy látok (meranie kvality vody apod.) – na vyžiadanie, subdodávateľsky
 • kvalitatívna a kvantitatívna identifikácia priemyslových nečistôt (od určenia zdrojov až po následné odstránenie a návrh budúcich opatrení, riešení)
 • fotodokumentácia – zdroje smetivosti, typy smetí (podľa potreby, pred výkonom, po výkone, dlhodobá archivácia)
 • vypracovanie technologických postupov na čistenie technológie lakovne (vypracovávanie „na mieru“ zákazníkovi) a návrh intenzity čistenia
 • školenia personálu lakovní

Upratovací  servis a čistenie

 • čistenie chemických predúprav, striekacích a sušiacich kabín
 • čistenie vzduchotechniky, miešiareň farieb, čističiek odpadových vôd
 • ochrana lakovacích a sušiacich kabín pred prestrekmi farby aplikáciou odnímateľných lakov a krycích fólií
 • nanášanie elektrostaticky aktívnych materiálov
 • inštalácia elastických návlekov pre ochranu povrchov lakovacích robotov
 • inštalácia rohoží so samolepiacim povrchom
 • výškové čistenie na ťažko dostupných miestach

Filter  management

 • návrh vhodného výberu filtrov podľa spracovaných analýz (extra)
 • pravidelné dodávky a odborné výmeny filtračných materiálov
 • meranie a sledovanie životnosti filtračných materiálov (odpisy tlakových strát)

Dodávka materiálov  a ochranných pomôcok pre lakovne

 • separačné roztoky a odnímateľné laky, riedidlá a rozpúšťadlá, mazivá, fólie, lepiace pásky, utierky, overaly, plášte a návleky na obuv, rukavice, respirátory a filtre do polomasiek, návleky (na roboty, hadice, striekacie pištole), rohože
 • pred rozbehom zákazky sú zákazníkom odovzdané – zoznam materiálov vrátane vzoriek, technické listy materiálov a karty bezpečnostných údajov

Technológia  odlakovania (formou subdodávky, prípadne zabezpečenie odlakovania za použitia technológie zákazníka)

 • čistenie vysokým tlakom vody (od 200 až po 2000 bar) – hlavne u nánosov vytvrdnutej alebo čerstvej farby z roštov lakovní alebo závesnej techniky.
 • odstraňovanie nánosov farieb (odlakovanie) zo závesnej techniky, skidov a roštov termickou alebo fluidnou cestou
 • chemické odlakovacie technológie – odstraňovanie náterov pomocou alkalických, kyslých alebo organických látok
 • odlakovanie ultrazvukom – jemné súčiastky

Technické čistenie

Disponujeme rozsiahlym technickým vybavením, ktoré zahrňuje i veľké množstvo špeciálnych  upratovacích strojov a zariadení, vďaka ktorým sme schopní našim zákazníkom zaistiť i špeciálne čistiace a upratovacie práce.

 • strojné čistenie výrobných, logistických a skladových areálov a  priestorov
 • hĺbkové čistenie a ochrana podláh polymerovými voskami
 • zušľachťovanie povrchov nanotechnológiami
 • čistenie lakovní a lakovacích liniek
 • parné čistenie metódou suchej pary
 • otryskavanie suchým ľadom
 • čistenie metódou demineralizovanej vody
 • odmasťovanie technológií  technologií a čistenie citlivých prístrojov
 • odprašňovanie výrobných hál, technologických alebo výrobných celkov
 • a veľa ďalších

Zdravotníctvo

V priebehu rokov sme sa stali lídrom v oblasti upratovania zdravotníckych zariadení a nemocníc v Českej republike. Pravidelný upratovací servis poskytujeme pre viac ako 30 nemocníc, vrátane fakultných nemocníc, špecializovaným zdravotníckym zariadeniam a zariadeniam poskytujúcich sociálnu starostlivosť. 

 • pravidelné denné upratovanie nemocníc a zariadení poskytujících sociálnu starostlivosť
 • pravidelné denné upratovanie chodieb, spoločných priestorov a sociálnych zariadení
 • zabezpečenie  stálej služby na chirurgických a zákrokových sálach
 • pravidelné upratovanie špecializovaných oddelení nemocníc (operačné sály, JIS, detské oddelenia a pod.)
 • pravidelné upratovanie vysoko čistých a sterilných priestorov
 • pravidelné upratovanie laboratórií a krvných  centier
 • súčinnosť a poradenstvo pri tvorbe a nastavovaní hygienických plánov
 • súčinnosť pri akreditáciách zdravotníckych zariadení
 • impregnovanie podlahových krytín prípravkami s odolnou  dezinfekciou
 • dodávky a doplňovanie dezinfekčných a hygienických prostriedkov a potrieb
 • špeciálne upratovacie činnosti podľa požiadaviek zákazníka

Zaujíma Vás pre koho pracujeme? Napíšte si o referenčný list.

Upozornenie