+421 903 298 028 mwdias.sk@mwdias.com

Video prezentácia firmy

Informácie o súlade s GDPR

Spoločnosti skupiny MWD Group, a.s.  (ďalej iba ako „MWD Group, a.s.“) spracovávajú osobné údaje v súlade s aktuálnymi platnými predpismi v oblasti ochrany osobných údajov – t.z. hlavne v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov – ďalej iba „GDPR“).

Informácie  pre zamestnancov sú dostupné hlavne na personálnom oddelení koncernu MWD Group, a.s.  a na našom Compliance oddelení.
Informácie pre zmluvných partnerov / dodávateľov sú dostupné hlavne na webe www.mwdgroup.cz a ďalej v dokumentoch odovzdaných v súvislosti s príslušným obchodným vzťahom.

Nastavenie cookies

Zaujíma Vás pre koho pracujeme? Napíšte si o referenčný list.

Upozornenie